Sag

Sags navn:
Hirsevej 1-17, 2700 Brønshøj

Kunde:
PNP Byg

Sags beskrivelse:
Hirsevej 1-17, er en stor tag sag med nye kviste, samt vinduesrenovering og facadereparation i samarbejde med PNP Byg.
Stilladset der er monteret er et kombinationsstillads, med 140 + konsol i klasse 4 på gadesiden, og 70 + bred konsol på gårdsiden.
Hele stilladset er totaloverdækket, opført i 3 etaper.
Gavlen mod indgangen til gården er udført som hængestillads med dobbelt dækbredde.