Svært stålstillads

Stillads til tungt arbejde

Svært stålstillads anvendes typisk til arbejdsopgaver, hvor der stilles krav om store materiale oplag på stilladset.

Stilladset egner sig godt til de lidt tungere opgaver ved bygge-, renoverings- og reparationsprojekter. Det klarer en maksimal belastning på 300 kg pr. kvadratmeter jævnt fordelt på stilladsdækket, samt en punktbelastning på 150 kg.

Stilladset anvendes typisk til større renoveringer af boligblokke eller byejendomme, hvor der er behov for ergonomisk rigtige arbejdsstillinger samt transport af materialer på stilladset.  Stilladset bruges også til tagarbejde hvor der er ønske om en bred platform samt stor bæreevne.

Stilladsklassen er fra kl. 4 og op efter, hvilket giver mange forskellige anvendelses muligheder. Bredde kl. W15 til W24.

Anvendelsesområder

  • Tagarbejder.

  • Vindues-udskiftning.

  • Tunge om- og tilbygninger.

  • Blikkenslagerarbejde.

  • Kan anvendes som klasse 3 – 4 – 5 – 6 stillads.