Sag

Sags navn:
Køge Stationsby – Køge

Kunde:
GVL

Sags beskrivelse:
Køge Stationsby, er et stort projekt, der indeholder forskellige typer af stillads.
Stilladset til opmuring, er monteret i svært stål, med traller. I toppen af stilladset til tagarbejde er der i lagt stålriste kl 4.
Stilladset til tagarbejde, hvor der ikke skal mures er opført i let facadestillads (rammer med konsol. kl 3.)
Der er til sagen ligeledes monteret et materialehejs GEDA300 fra TS Hejs.