Sag

Nomeco Køge

Hovedentrepenør:
Max Bögl

Beskrivelse:
Nomeco Køge er et stort medicinalfirma, der har etableret deres nye distributions hovedsæde i Køge.
Vi udfører løbende små, mellemstore specialstilladser, til håndværkerne der etablerer diverse rør, kedler, pumper og lign.
Stilladset er teknisk udfordrende, grundet stilladsets placering imellem de nye maskiner.