Sag

Sags navn:
Roskildevej 185, 2500 Valby

Kunde:
Georg Berg A/S

Sags beskrivelse:
Roskildevej 185, er en stor tag sag, samt vinduesrenovering og altantilbygningen i samarbejde med Georg Berg A/S.
Stilladset der er monteret er et kombinationsstillads, med 140 + konsol i klasse 4 på gårdsiden, og 70 + dobbelt konsol på gadesiden.
Hele stilladset er totaloverdækket, opført i 3 etaper.
Gavlen mod indgangen til gården er udført som hængestillads med dobbelt dækbredde.