Sag

Sags navn:
VEKS Solrød

Kunde:
Egon Olsen & Søn

Sags beskrivelse:
VEKS Solrød er et kraftvarmeværk hvor vi løbende udfører små, mellemstore industristillads, til renovering af diverse rør, kedler, pumper og lign.
Stilladset er teknisk udfordrende, grundet rummet/rørføringernes kompleksitet.