Med vores kompetencer kan vi hjælpe til lige fra rådgivningsfasen til det færdige stillads står og er klar til brug.

Planlægnings- og rådgivningsfasen:

Hvor der i dag stilles meget store krav til arbejdsmiljø, er vi klar til at hjælpe i både rådgivnings- og planlægningsfasen.
Vi kan således rådgive om valg af de rigtige stilladsklasser (stillads- og breddeklasser), ligesom vi kan visualisere stilladserne, således vi sammen med brugerne kan finde frem til den optimale løsning, der gerne i den sidste ende skulle give de bedste arbejdsvilkår på og fra stilladset.

At arbejde i højden kræver en særlig uddannelse

Det kræver særlige kompetencer at skulle arbejde i højden. Alle vore medarbejdere er uddannede stilladsarbejdere eller er under uddannelse. Herudover lægger vi stor vægt på en løbende efteruddannelse som f.eks. lederkurser for vores formænd, arbejdsmiljøkurser etc. Udover det benyttes der også udstyr til faldsikring, når der arbejdes i højderne.